Giáo Dục

Wiki tính chất hóa học của Liti


Wiki tính chất hóa học của Liti được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Hóa học. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

I. Định nghĩa Liti

– Liti là một kim loại kiềm được phát hiện bởi Johann Arfvedson năm 1817. Arfvedson tìm thấy nguyên tố mới trong khoáng chất spodumen và lepidolit trong quặng petalit.

– Kí hiệu: Li

– Cấu hình electron: [He] 2s1

– Số hiệu nguyên tử: 3

– Khối lượng nguyên tử: 7 g/mol

– Vị trí trong bảng tuần hoàn

+ Ô: số 3

+ Nhóm: IA

+ Chu kì: 2

– Đồng vị: 6Li, 7li

– Độ âm điện: 0,98

II. Tính chất vật lí & nhận biết của Liti

1. Tính chất vật lí:

– Kim loại kiềm. Trắng – bạc. Nhẹ nhất trong các kim loại, mềm, dễ nóng chảy.

– Có khối lượng riêng là 0,534 g/cm3; có nhiệt độ nóng chảy là 180,5oC và sôi ở 1336,6oC

2. Nhận biết

– Đốt cháy các hợp chất của Kali, cho ngọn lửa màu đỏ.

III. Tính chất hóa học

– Liti là kim loại kiềm có tính khử rất mạnh.

Li → Li+ + 1e

a. Tác dụng với phi kim

Tác dụng với phi kim

b. Tác dụng với axit

– Liti dễ dàng khử ion H+ (hay H3O+) trong dung dịch axit loãng (HCl, H2SO4 loãng…) thành hidro tự do.

2Li + 2HCl → 2LiCl + H2.

2Li + H2SO4 → Li2SO4 + H2.

c. Tác dụng với nước

– Li tác dụng chậm với nước tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hidro.

2Li + 2H2O → 2LiOH + H2.

d. Tác dụng với hidro

– Liti tác dụng với hidro ở áp suất khá lớn và nhiệt độ khoảng 350 – 400oC tạo thành Liti hidrua.

2Li (lỏng) + H2 (khí) → 2LiH (rắn)

IV. Trạng thái tự nhiên của Liti

– Liti trong tự nhiên là hỗn hợp của 2 đồng vị ổn định 6Li và 7Li với 7Li là phổ biến nhất (92,5% trong tự nhiên).

– Liti do tính hoạt động hóa học cao nên chỉ có thể tìm thấy trong tự nhiên trong dạng các hợp chất. Nó tạo thành một phần nhỏ của các loại đá cuội và cũng được tìm thấy trong nước biển.

V. Điều chế

– Liti có thể điều chế nhờ điện phân nóng chảy Liti clorua

tính chất hóa học của liti

VI. Ứng dụng của Liti

– Vì nhiệt dung riêng nhỏ của nó (nhỏ nhất trong số các chất rắn), liti được sử dụng trong các ứng dụng truyền nhiệt. Nó cũng là vật liệu quan trọng trong chế tạo anốt của pin vì khả năng điện hóa học cao của nó.

– Liti có thể được sử dụng để tăng thêm hiệu quả của các thuốc chống trầm cảm khác.

– Liti là chất được sử dụng trong việc tổng hợp các hợp chất hữu cơ cũng như trong các ứng dụng hạt nhân.

VII. Các hợp chất quan trọng của Liti

– Liti hiđroxit: LiOH

Wiki tính chất hóa học của Liti trên đây được website sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về tính chất hóa học, vật lí, nhận biết, điều chế và ứng dụng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học đã học trong chương trình Hóa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button