Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX


Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX do website sưu tầm và biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố lý thuyết bài học tại nhà, ôn luyện nâng cao thành tích học tập môn Sử.

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 34 – 35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

 • 1
  Đến giữa thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở nước Đức là gì?
 • 2
  Tình hình nông nghiệp của nước Đức có điểm nổi bật giống nước Anh và khác so với nước Pháp là
 • 3
  Phương thức kinh doanh mới trong nông nghiệp đã đưa đến sự xuất hiện
 • 4
  Trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế ở nước Đức đến giữa thế kỉ XIX là
 • 5
  Hai vương quốc lớn nhất nước Đức là
 • 6
  Nửa cuối thế kỉ XIX, yêu cầu cần thiết đặt ra cho nước Đức là gì?
 • 7
  Lực lượng lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức có điểm gì khác so với cách mạng Anh và Pháp
 • 8
  Việc thống nhất nước Đức được thực hiện theo cách thức nào?
 • 9
  Liên bang Bắc Đức ra đời năm 1867, bao gồm
 • 10
  Năm 1870, Phổ tiến hành cuộc chiến tranh với Pháp vì
 • 11
  Sau khi đế chế Đức được thành lập, Bixmác giữ chức vụ
 • 12
  Ý không phải kết quả của việc thống nhất nước Đức là
 • 13
  Hiến pháp mới của Đức được ban hành, trong đó củng cố vai trò của
 • 14
  Sự kiện thành lập đế chế Đức có điểm gì đặc biệt?
 • 15
  Việc thống nhất nước Đức mang tính chất
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button