Ngân Hàng

So sánh lãi suất ngân hàng tháng 8/2020

So sánh lãi suất ngân hàng tháng 8/2020 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát nhất về lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Techcombank … với các kỳ hạn khác nhau, từ đó đưa ra lựa chọn nên gửi tiền gửi ở ngân hàng nào có lãi suất tốt nhất.

So với lãi suất ngân hàng tháng 7/2020, lãi suất ngân hàng tháng 8/2020 điều chỉnh nhẹ, có kỳ hạn tăng nhưng có kỳ hạn giảm. Hầu như 4 ngân hàng nổi tiếng nhất là Agribank, Vietcombank, BIDV, Techcombank … có phần không thay đổi.

Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay, cao nhất là 7,7%

Nội dung bài viết:
1. Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 4/2020
2. Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 4/2020
3. Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 4/2020
4. Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 4/2020
5. Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 4/2020
6. Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 4/2020
7. Lãi suất ngân hàng MB Bank tháng 4/2020
8. Lãi suất ngân hàng Đông Á tháng 4/2020 4/2020
9. Lãi suất ngân hàng NCB tháng 4/2020

I. Bảng lãi suất ngân hàng tháng 8 năm 2020

so sanh lai suat ngan hang thang 8 2020 2

Lãi suất: %/năm

Bài viết gần đây

II. Lãi suất tiền gửi ngân hàng tháng 8/2020

1. Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 8/2020, cao nhất 6%

– Với kỳ hạn 1 tháng, LS tiền gửi của Agribank là 3,7%
– LS cho kỳ hạn 6 tháng là 4,4%
– 4,6% là lãi suất gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 9 tháng
– LS cho kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng bằng 6%

2. Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 8/2020, cao nhất 6%

– Lãi suất cho kỳ hạn 1 tháng bằng 3,7%
– LS bằng 4,4% cho kỳ hạn 6 tháng
– Lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn 9 tháng bằng 4,6%
– Với kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng, BIDV đều áp dụng lãi suất là 6%

3. Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 8/2020, cao nhất 6,1%

– Kỳ hạn 1 tháng, LS của ngân hàng Vietcombank là 3,7%
– LS cho kỳ hạn 6 tháng của Vietcombank là 4,4%
– Lãi suất bằng 4,6% cho kỳ hạn 9 tháng
– LS gửi tiền cho kỳ hạn 12 tháng bằng 6 tháng
– LS cho kỳ hạn 24 tháng của ngân hàng Vietcombank là 6,1%

4. Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 8/2020, cao nhất 5,1%

– LS cho kỳ hạn 1 tháng của Techcombank là 3,15%
– Với kỳ hạn 6 tháng, LS gửi tiết kiệm bằng 5%
– LS cho kỳ hạn 9 tháng của Techcombank là 4,8%
– Với kỳ hạn 12 tháng, Lãi suất tiền gửi là 5,1%
– Với kỳ hạn 24 tháng, LS gửi tiết kiệm bằng 5%

5. Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 8/2020, cao nhất 6%

– LS cho kỳ hạn 1 tháng bằng 3,7%
– Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi của Vietinbank là 4,4%
– Vietinbank áp dụng cho kỳ hạn 9 tháng với lãi suất là 4,6%
– Với kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng, LS bằng 6%

so sanh lai suat ngan hang thang 8 2020 3

Ngân hàng nào có lãi suất tiền gửi cao nhất?

6. Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 8/2020, cao nhất 7,42%

– Với kỳ hạn 1 tháng, LS bằng 3,7%
– Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm bằng 6,32%
– Lãi suất cho kỳ hạn 9 tháng bằng 6,35%
– Lãi suất bằng 7,42% cho kỳ hạn 12 tháng
– LS tiền gửi bằng 7,05% dành cho kỳ hạn 24 tháng

7. Lãi suất ngân hàng MBBank tháng 8/2020, cao nhất 7,4%

– LS cho kỳ hạn 1 tháng bằng 3,6%
– Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm bằng 5,9%
– Với kỳ hạn 9 tháng, LS bằng 5,4%
– LS cho kỳ hạn 12 tháng là 7,1%
– Lãi suất với kỳ hạn 24 tháng bằng 7,4%

8. Lãi suất ngân hàng Đông Á tháng 8/2020, cao nhất 7,6%

– Lãi suất gửi tiết kiệm của Đông Á cho kỳ hạn 1 tháng bằng 4,25%
– 6,8% là LS cho ky hạn 6 tháng
– Với kỳ hạn 9 tháng, LS gửi tiết kiệm bằng 7,2%
– Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm bằng 7,4%
– LS bằng 7,6% dành cho kỳ hạn 24 tháng

9. Lãi suất ngân hàng NCB tháng 8/2020, cao nhất 7,7%

– Với kỳ hạn 1 tháng, LS gửi tiết kiệm bằng 4,15%
– LS gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 6 tháng bằng 7,05%
– LS tiền gửi bằng 7,15% cho kỳ hạn 9 tháng
– Lãi suất bằng 7,3% cho kỳ hạn 12 tháng
– 7,7% là lãi suất gửi tiết kiệm cho 24 tháng


Với so sánh lãi suất ngân hàng tháng 8/2020 trên đây, các bạn đã biết được ngân hàng NCB là 7,7%. Nếu như bạn mốn tiền gửi an toàn nhất thì bạn có thể gửi các ngân hàng uy tín nhất như Agribank, Techcombank, BIDV …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button