Giáo Dục

Sinh học 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng


website xin giới thiệu Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng. Tài liệu này giúp các em nắm chắc kiến thức Sinh học lớp 9 từ đó áp dụng trả lời các câu hỏi cuối bài. Chúc các em học tốt, dưới đây là nội dung cơ bản mời các em cùng tham khảo

I. Thí nghiệm của MenĐen

+ Menden chọn các giống đậu Hà Lan khác nhau về 1 cặp tính trạng.

Các bước thí nghiệm của Menden:

– Bước 1: Ở cây chọn làm mẹ (cây hoa đỏ) cắt bỏ nhị từ khi chưa chín

– Bước 2: Ở cây chọn làm bố (cây hoa trắng) khi nhị chín lấy hạt phấn rắc lên đầu nhụy của cây làm mẹ (cây hoa đỏ)​ → thu được F1

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng

– Bước 3: Cho F1 tự thụ phấn → F2.

+ Kết quả một số thí nghiệm của Menden:

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng

– Menden gọi tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trội (hoa đỏ), tính trạng xuất hiện mới ở F2 là tính trạng lặn (hoa trắng).

– Hoa đỏ, hoa trắng là kiểu hình →​ kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

– Kết luận:

“Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân lí tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn”.

II. MenĐen giải thích kết quả thí nghiệm

Quy ước:

  • Gen A hoa đỏ
  • Gen a hoa trắng
  • Cây đậu hoa đỏ thuần chủng kiểu gen AA Cây đậu hoa trắng thuần chủng kiểu gen aa
Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng

– Nhận xét:

+ F1 kiểu gen Aa dị hợp tử 100%, kiểu hình 100% hoa đỏ

+ F2: kiểu gen 1AA : 2Aa : 1aa, kiểu hình 3 đỏ : 1 trắng.

– F2 có tỷ lệ kiểu hình 3 đỏ : 1 trắng vì: kiểu gen Aa biểu hiện kiểu hình giống kiểu gen AA

+ AA có kiểu gen đồng hợp cho kiểu hình hoa đỏ → KG chứa cặp gen tương ứng giống nhau là kiểu gen đồng hợp (KG đồng hợp trội AA, KG đồng hợp lặn aa)

+ Aa có kiểu gen dị hợp cho kiểu hình hoa đỏ → KG chứa cặp gen tương ứng khác nhau gọi là kiểu gen dị hợp.

→ Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể.

– Giải thích kết quả thí nghiệm:

+ Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đó là cơ chế di truyền các tính trạng.

– Nội dung của quy luật phân li: “trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 1

Giải bài tập SGK Sinh lớp 9: Menđen và di truyền học

Giải bài tập trang 10 SGK Sinh lớp 9: Lai một cặp tính trạng

III. Giải Sinh học 9 bài 2:

  • Giải bài tập trang 10 SGK Sinh lớp 9: Lai một cặp tính trạng
  • Bài tập lai một cặp tính trạng của Menden
  • Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng

Bài tiếp theo: Sinh học lớp 9 bài 3

Như vậy là website đã chia sẻ tới các em em bài Sinh học 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các em hiểu thêm về lai một cặp tính trạng qua thí nghiệm của MenĐen trên đây. Chúc các em học tốt nếu thấy hay hãy chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 9, Giải Vở BT Sinh Học 9, Chuyên đề Sinh học 9, Giải bài tập Sinh học 9, Tài liệu học tập lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button