Cuộc Sống

Quy định chào trong quân đội 2022

Quy định chào trong quân đội 2022. Các hành động, tác phong trong quân đội được quy định thành điều lệnh, điều lệ có tính chất bắt buộc đối với mọi quân nhân, hành động chào cũng như vậy. Vậy xưng hô chào hỏi trong quân đội nước ta được quy định quy định như thế nào? bài viết dưới đây share-data.top xin cung cấp thông tin về quy định chào trong quân đội Việt Nam, mời bạn đọc tham khảo.

Quy định chào trong quân đội là một nét đẹp văn hóa quân nhân.

1. Quy định chào trong quân đội

Quân đội các quốc gia trên thế giới đều quy định quân nhân phải thực hiện động tác chào theo điều lệnh khi gặp thủ trưởng cấp trên, chào đối với cùng cấp, cấp dưới, trong các buổi lễ diễu, duyệt binh.

Trong quân đội Việt Nam, mọi quân nhân đều phải thực hiện động tác chào theo đúng điều lệnh đội ngũ.

Quy định chào trong quân đội thể hiện tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết, nếp sống văn minh tôn trọng lẫn nhau.

Về thực hiện động tác chào được phân thành nhiều trường hợp như: chào báo cáo cấp trên, chào cùng cấp, chào cấp dưới, chào khi đội mũ kê pi, chào khi đội các loại mũ khác, chào khi diễu duyệt binh tay không hoặc có súng…

2. Động tác chào khi đội mũ kê pi và các loại mũ khác

2.1. Động tác chào khi đội mũ kê pi

– Khẩu lệnh: “CHÀO” hoặc “NHÌN BÊN PHẢI (TRÁI), CHÀO”; “THÔI”;

– Động tác:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button