Ngân Hàng

Người vay ngân hàng sẽ được miễn, giảm lãi, phí vì dịch Covid-19

Sẽ miễn, giảm lãi, phí cho người vay ngân hàng vì dịch Covid-19

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, Thông tư 01 đã yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cụ thể các chính sách này bao gồm:

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ: Nợ cơ cấu lại là số dư nợ gốc và/hoặc lãi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;

Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi từ 23/01/2020 đến sau 03 tháng kể từ ngày công bố hết dịch Covid-19;

Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn do doanh thu, thu nhập sụt giảm vì Covid-19.

Miễn, giảm lãi, phí khi đến hạn thanh toán từ 23/01/2020 đến sau 03 tháng kể từ ngày công bố hết dịch;

Được giữ nguyên các nhóm nợ đã phân loại.

Điều kiện để được lùi hạn trả nợ do dịch Covid-19

Theo Điều 4 Thông tư này, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khách hàng nếu đáp ứng đủ 03 điều kiện sau:

(1) Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;

(2) Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch;

(3) Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ được thực hiện trong 02 trường hợp:

– Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính;

– Số dư nợ đã quá hạn (trừ trường hợp nêu trên) trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 15 ngày kể từ ngày 13/3/2020.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 13/3/2020.

Xem thêm

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button