Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 6: Tính chất cơ bản của phân số


Lý thuyết Tính chất cơ bản của phân số

Lý thuyết Toán lớp 6: Tính chất cơ bản của phân số bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 3 – Phân số, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 6

+ Nếu ta nhân cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho

Tính chất cơ bản của phân số

+ Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng ta được một phân sô mới bằng phân số đã cho

Tính chất cơ bản của phân số

Ví dụ:

Tính chất cơ bản của phân số

2. Ví dụ Tính chất cơ bản của phân số

Ta có:

Tính chất cơ bản của phân số

Tính chất cơ bản của phân số

Bài tập Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 6:

  • Bài tập Toán lớp 6: Tính chất cơ bản của phân số
  • Giải bài tập trang 11 SGK Toán lớp 6 tập 2: Tính chất cơ bản của phân số
  • Giải bài tập SBT Toán 6 bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
  • Một số bài tập về biến đổi phân số

Trên đây website tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Tính chất cơ bản của phân số ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button