Giáo Dục

Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 2: Khí hậu châu Á


Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 2: Khí hậu châu Á được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

A. Lý thuyết

1. Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng.

a) Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau.

– Châu Á có đầy đủ các đới khí hậu trên Trái Đất: từ cực Bắc đến vùng Xích đạo là đới khí hậu cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

– Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực đến xích đạo nên châu Á có nhiều đới khí hậu.

b) Các đới khí hậu châu Á thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

– Mỗi đới khí hậu thường phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau.

– Nguyên nhân do lãnh thổ rộng, có các dãy núi lớn ngăn ảnh hưởng của biển vào đất liền và làm khí hậu phân hóa theo độ cao.

2. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

a) Các kiểu khí hậu gió mùa.

– Khí hậu gió mùa nhiệt đới: Nam Á và Đông Nam Á.

– Khí hậu gió mùa cận nhiệt và ôn đới: Đông Á.

– Đặc trưng của khí hậu gió mùa:

+) Mùa đông gió từ nội địa thổi ra, khô và lạnh.

+) Mùa hạ gió từ đại dương thổi vào, nóng ẩm và mưa nhiều. Nam Á và Đông Nam Á là khu vực có mưa vào loại nhiều nhất thế giới.

b) Các kiểu khí hậu lục địa.

– Phân bố: trung tâm châu Á và khu vực Tây Nam Á

– Đặc trưng:

+ Mùa đông rất lạnh, khô.

+ Mùa hè rất nóng, khô.

+ Biên độ nhiệt ngày, năm rất lớn, cảnh quan hoang mạc phát triển.

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Đáp án: B.5

Giải thích: Khí hậu châu Á gồm các đới: Đới khí hậu cực và cận cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận nhiệt, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu Xích đạo.

Câu 2: Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á

A. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau

B. Các đới khí hậu châu Á phân thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau

C. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

D. Khí hậu châu Á phổ biến là đới khí hậu cực và cận cực.

Đáp án: D. Khí hậu châu Á phổ biết là đới khí hậu cực và cận cực.

Giải thích: Bài 2 SGK trang 7; 8 Địa lí 8.

Câu 3: Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới:

A. Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.

B. Do Lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến

C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.

D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.

Đáp án: A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.

Câu 4: Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do

A. Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo

B. Do lãnh thổ rất rộng.

C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D. Tất cả các ý trên.

Giải thích: Bài 2 SGK trang 8 Địa lí 8.

Câu 5: Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do

A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo

B. Do lãnh thổ rất rộng.

C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D. Tất cả các ý trên.

Giải thích: Bài 2 SGK trang 8 Địa lí 8.

Câu 6: Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa.

D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương.

Đáp án: A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

Giải thích: Bài 2 SGK trang 8 Địa lí 8.

Câu 7: Khí hậu gió mùa châu Á không có kiểu

A. khí hậu gió mùa nhiệt đới.

B. khí hậu gió mùa cận nhiệt

C. khí hậu ôn đới gió mùa.

D. khí hậu cận cực gió mùa.

Đáp án: D. khí hậu cận cực gió mùa.

Giải thích: Khí hậu gió mùa châu Á gồm các kiểu khí hậu gió mùa nhiệt đới, khí hậu gió mùa cận nhiệt, khí hậu ôn đới gió mùa.

Câu 8: Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu:

A. Bắc Á, Trung Á.

B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

C. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á.

D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á.

Đáp án: B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

Giải thích: Khí hậu gió mùa của châu Á gồm:

+ Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố ở Nam Á và Đông Nam Á.

+ Kiểu khí hậu cận nhiệt và ôn đới gió mùa phân bố ở Đông Á.

Câu 9: Kiểu khí hậu lục địa ở châu Á bao gồm các kiểu:

A. khí hậu nhiệt đới lục địa.

B. khí hậu cận nhiệt lục địa.

C. khí hậu ôn đới lục địa

D. Cả 3 kiểu khí hậu trên.

Đáp án: D. Cả 3 kiểu khí hậu trên.

Giải thích: Khí hậu lục địa châu Á gồm các kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa, khí hậu cận nhiệt lục địa, khí hậu ôn đới lục địa.

Câu 10: Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở đâu của châu Á

A. Bắc Á, Trung Á.

B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

C. Tây Nam Á, Trung Á.

D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á.

Đáp án: C. Tây Nam Á, Trung Á.

Giải thích: Khí hậu lục địa của châu Á phân bố ở khu vực Tây Nam Á, Trung Á.

Câu 11: Hãy cho biết ở châu Á đới khí hậu nào có sự phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau?

A. Đới khí hậu cận nhiệt.

B. Đới khí hậu nhiệt đới.

C. Tất cả đều sai.

D. Đới khí hậu Xích đạo.

Đáp án: A

Câu 12: Nam Á và Đông Nam Á nằm trong đới có khí hậu:

A. Tất cả đều sai.

B. Gió mùa cận nhiệt và ôn đới.

C. Gió mùa nhiệt đới.

D. Cận nhiệt Địa Trung Hải.

Đáp án: C

Câu 13: Dựa vào hình 2.1, cho biết đới khí hậu nào không phân thành các kiểu khí hậu?

A. Tất cả đều đúng.

B. Đới khí Cực.

C. Đới khí hậu Xích đạo.

D. Tất cả đều sai.

Đáp án: A

Câu 14: Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của 3 địa điểm (SGK trang 9), cho biết địa điểm nào thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa?

A. Tất cả đều sai.

B. E Ri-at.

C. Y-an-gun.

D. U-lan Ba-to.

Đáp án: C

Câu 15: Dựa vào hình 2.1, cho biết đới khí hậu từ chí tuyến Bắc đến 40oB:

A. Đới khí hậu nhiệt đới.

B. Đới khí hậu Xích đạo.

C. Đới khí hậu ôn đới.

D. Đới khí hậu cận nhiệt.

Đáp án: D

Câu 16: Sự phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu là do:

A. Lãnh thổ rộng.

B. Địa hình núi cao.

C. Tất cả đều đúng.

D. Ảnh hưởng biển.

Câu 17: Khí hậu gió mùa cận nhiệt đới và ôn đới phân bố ở:

A. Đông Á

B. Tây Á

C. Tất cả đều đúng

D. Nam Á

Đáp án: A

Câu 18: Việt Nam năm trong đới khí hậu nào?

A. Nhiệt đới

B. Xích đạo

C. Cận nhiệt đới

D. Ôn đới

Đáp án: A

Với nội dung bài Khí hậu châu Á các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về khí hậu châu Á, phân hóa đa dạng, các đới khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa…

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 2: Khí hậu châu Á. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Địa lý lớp 8, Giải bài tập Địa lí 8, Giải tập bản đồ Địa lí 8, Giải bài tập Địa Lí 8 ngắn nhất, Giải Vở BT Địa Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button