Giáo Dục

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 19


Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935 được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 16

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 17

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 18

Bài tập 1 trang 66 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Em hãy hoàn thiện lược đồ dưới đây để biểu thị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đến các nước.

Các nước phụ thuộc

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) từ các nước thất bại

Các nước thuộc địa (Việt Nam)

b. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước các ý chỉ ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đối với nước ta.

x

Nông nghiệp và công nghiệp suy sụp.

x

Xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.

Đời sống nhân dân vẫn không bị ảnh hưởng.

Bài tập 2 trang 66-67 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Cột A dưới đây ghi các giai cấp, cột B ghi thông tin về cuộc sống khổ cực của các giai cấp và các tầng lớp trong xã hội Việt Nam. Hãy nối từ cột A sang cột B sao cho phù hợp.

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

b. Những sự kiện dưới đây thuộc thời kì nào trong lịch sử Việt Nam đầu thế kỉ XX?

– Những biểu hiện trên thuộc: Thời kì Việt Nam (dưới sự cai trị của thực dân Pháp) bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 2933.

Bài tập 3 trang 67 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế và chính sách đàn áp khủng bố khốc liệt của Pháp đã dẫn đến điều gì?

Ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế và chính sách đàn áp khủng bố khốc liệt của Pháp đã khiến cho đời sống của các tầng lớp nhân dân Việt Nam ngày càng khổ cực, bần cùng; thúc đẩy tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân càng lên cao.

b. Sau khi Đảng ra đời, có một phong trào cách mạng diễn ra ở nước ta rất rầm rộ. Đó là phong trào gì? Hãy hoàn thiện ô chữ dưới đây:

Bài tập 4 trang 68 VBT Lịch Sử 9: Hãy điền vào ô trống trong bảng dưới đây diễn biến chính các cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta ở khắp ba miền Bắc, Trung, Nam trong năm 1930.

Lời giải:

Thời gian

Sự kiện

Tháng 2/1930

Cuộc bãi công của 3000 công nhân ở đồn điền cao su Phú Riềng (Bình Phước)

Tháng 4/1930

Hàng loạt các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân đã diễn ra, tiêu biểu là:

+ Bãi công của hơn 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định.

+ Bãi công của hơn 400 công nhân nhà máy diêm và cưa Bến Thủy (Vinh)

+ Phong trào đấu tranh của nông dân ở các địa phương: Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Tháng 4/1930

– Hàng loạt cuộc đấu tranh của công nhân đã nổ ra trong các xí nghiệp ở: Hà Nội, Hãi Phòng, Nam Định, Sài Gòn – Chợ Lớn,…

Tháng 9/1930

– Phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân dâng cao ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bài tập 5 trang 68 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý em chọn về sự kiện lần đầu tiên xuất hiện ở các cuộc đấu tranh trong phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh.

A. Quần chúng biểu tình có vũ trang tự vệ, tuần hành thị uy.

b. Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để thấy rõ khí thế đấu tranh của quần chúng công nông.

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Bài 7 trang 69 VBT Lịch Sử 9: Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu em cho đó không phải là những việc mà chính quyền cách mạng đã làm:

– Hãy nêu nhận xét của em về những việc chính quyền cách mạng ở Nghệ – Tĩnh đã làm được.

Lời giải:

x

Khuyến khích lập các cửa hiệu buôn bán.

– Nhận xét:

+ Chính quyền cách mạng được thành lập ở Nghệ An – Hà Tĩnh trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 chính là hình thức sơ khai của chính quyền dân chủ nhân dân của cách mạng Việt Nam.

+ Các chính sách của chính quyền cách mạng đều nhằm mục đích cao nhất là hướng tới lợi lích chung của quần chúng nhân dân và thể hiện cao độ quyền làm chủ của nhân dân.

Bài tập 8 trang 69 VBT Lịch Sử 9: Cột I ghi hình thức tổ chức, cột II ghi các tổ chức quần chúng. Hãy nối cột I sang cột II sao cho phù hợp.

Lời giải:

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Bài tập 9 trang 70 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Thực dân Pháp đã đàn áp phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh như thế nào?

– Cho máy bay ném bom tàn sát cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ngày 12/9/1930.

– Điều động binh lính đóng nhiều đồn bốt tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; tiến hành hàng loạt các trận càn quét, khủng bố, đốt phá, triệt hạ các làng mạc.

– Sử dụng các thủ đoạn chính trị thâm độc: mua chuộc, dụ dỗ….

→ Hành động đàn áp, khủng bố của Thực dân Pháp đã khiến cho nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng bị phá vỡ, nhiều Đảng viên, chiến sĩ yêu nước bị bắt, bị giết…

b. Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu em chọn về phong trào đấu tranh của nhân dân ta từ giữa năm 1931

A. Phong trào bị dập tắt hẳn.

Bài tập 10 trang 70 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng về tình hình khó khăn của cách mạng Việt Nam từ cuối năm 1931

x

Đế quốc Pháp và phong kiến tay sai thẳng tay khủng bố nhân dân ta cục kì tàn bạo.

x

Hàng nghìn chiến sĩ cộng sản, hàng vạn người yêu nước bị bắt, bị giết hoặc bị tù đày.

b. Trước tình hình khó khăn trên, các Đảng viên cộng sản đã làm gì?

Trước tình hình khó khăn trên, các Đảng viên cộng sản đã:

+ Nêu cao khí phách kiên cường, bất khuất, kiên trì đấu tranh bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng Đảng.

+ Những đảng viên bị tù đày, không chịu khuất phục trước uy vũ của giặc mà đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, tìm cách liên hệ với cơ sở Đảng ở bên ngoài.

+ Những Đảng viên ở bên ngoài âm thầm tìm cách gây dựng lại tổ chức cơ sở Đảng trong quần chúng.

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 9 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 9, Giải bài tập Lịch sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button