Giáo Dục

Giải vật lí 9 bài 27: Lực điện từ

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 27: Lực điện từ – sách giáo khoa vật lí 9. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 9 bài 27: Lực điện từ nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện

  • Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và không song song với đường sức từ thì chịu tác dụng của lực điện từ.

II. Chiều  của lực điện từ. Quy tắc bàn tay trái

1. Chiều của lực điện từ

  • Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong dây dẫn và chiều của đường sức từ.

2. Quy tắc bàn tay trái

  • Quy tắc nắm bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Hiện tượng nêu trong thí nghiệm ở hình 27.1…

Hiện tượng nêu trong thí nghiệm ở hình 27.1 SGK chứng tỏ điều gì ?

Bài giải:

Ta thấy đoạn dây AB chuyển động, điều đó chứng tỏ đoạn dây AB bị chịu bởi một lực nào đó.

Giải câu 2: Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định…

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình 27.3.

Bài giải:

Theo quy tắc bàn tay trái thì chiều dòng điện đi từ B đến A.

Giải câu 3: Xác định chiều đường sức từ của nam…

Xác định chiều đường sức từ của nam châm trên hình 27.4.

Bài giải:

Theo quy tắc bàn tay trái, thì chiều của các đường sức từ sẽ hướng từ dưới lên trên.

Giải câu 4: Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn…

Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn AB, CD của khung dây dẫn có dòng điện chạy qua trong hình 27.5a,b,c. Các cặp lực điện từ tác dụng lên AB và CD trong môi trường có tác dụng gì đối với khung dây ?

Bài giải:

Áp dụng quy tắc bàn tay trái ta xác định được các lực điện từ tác dụng lên dây dẫn như sau:

Hình a lực điện từ tác dụng vào khung dây làm khung dây quay theo chiều kim đồng hồ.

Hình b lực điện từ tác dụng vào khung dây làm khung dây đứng yên.

Hình c lực điện từ tác dụng vào khung dây làm khung dây quay theo ngược chiều kim đồng hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button