Giáo Dục

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 99: Ôn tập về số thập phân


Giải Toán lớp 5 VNEN bài 99: Ôn tập về số thập phân là lời giải Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 100 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 99 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 99 toán VNEN lớp 5 tập 2

Em hãy tìm ví dụ trong thực tế tương tự trên để có thể viết được một phân số.

Đáp án

Ví dụ:

Nhà em trưa nay ăn hết 1/2 con gà luộc

Em dùng 3/4 quả dưa hấu để xay sinh tố

Nhà em đã xây xong 4/5 ngôi nhà

Lớp em có 1/3 số học sinh nữ

Câu 2: Trang 100 toán VNEN lớp 5 tập 2

a. Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 7 trong mỗi số sau:

37,24

55,75

6,071

16,907

b. Viết số thập phân có:

Năm đơn vị, ba phần mười, sáu phần trăm

Hai mươi bảy đơn vị, năm phần mười, một phần trăm, tám phần nghìn

Không đơn vị, tám phần trăm

Đáp án

a. Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 7 trong mỗi số sau:

· 37,24: Ba mươi bảy phẩy hai mươi bốn => 7 đơn vị

· 55,75: Năm mươi lăm phẩy bảy mươi lăm => 7 phần mười

· 6,071: Sáu phẩy không trăm bảy mươi mốt => 7 phần trăm

· 16,907: Mười sáu phẩy chín trăm linh bảy => 7 phần nghìn

b. Viết số thập phân có:

· Năm đơn vị, ba phần mười, sáu phần trăm => 5,36

· Hai mươi bảy đơn vị, năm phần mười, một phần trăm, tám phần nghìn => 7,518

· Không đơn vị, tám phần trăm => 0,08

Câu 3: Trang 100 toán VNEN lớp 5 tập 2

Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của mỗi số thập phân để các số thập phân dưới đây đều có hai chữ số ở phần thập phân:

74,6

284,3

401,2

10,4

Đáp án

Thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân ta được: 74,06 284,03 401,02 10,04

Câu 4: Trang 100 toán VNEN lớp 5 tập 2

Viết các số sau dưới dạng số thập phân

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 99: Ôn tập về số thập phân

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 99: Ôn tập về số thập phân

Câu 5: Trang 100 toán VNEN lớp 5 tập 2

Điền dấu <=>:

53,7 …… 53,69

7,368 ……. 7,37

28,4 …….. 28,400

0,715 ……. 0,705

Đáp án

53,7 > 53,69

7,368 < 7,37

28,4 = 28,400

0,715 > 0,705

Câu 6: Trang 101 toán VNEN lớp 5 tập 1

Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân

a. 0,7 0,94 2,7 4,567

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 99: Ôn tập về số thập phân

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 99: Ôn tập về số thập phân

Câu 7: Trang 101 toán VNEN lớp 5 tập 2

a. Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,6 = …… 0,48 =………. 6,25= ………

b. Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

7% = ……… 37%= ……… 785%=…………

Đáp án

a. Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,6 = 60/100 0,48 = 48/100 6,25= 625/100

b. Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

7% = 0,07 37%= 0,37 785%= 7,85

Câu 8: Trang 101 toán VNEN lớp 5 tập 2

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 99: Ôn tập về số thập phân

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 99: Ôn tập về số thập phân

Câu 9: Trang 101 toán VNEN lớp 5 tập 2

a. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

7,6 ;7,35 ;7,602; 7,305

b. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

54,68; 62,3; 54,7; 61,98

Đáp án

a. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 7,305 -> 7,35 -> 7,6 -> 7,602

b. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 62,3 -> 61,98 -> 54,7 ->54,68

Câu 10: Trang 101 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tìm một số thập phân tích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho:

0,3 < …….. < 0,4

Đáp án

Số thập phân thỏa mãn yêu cầu lớn hơn 0,3 và bé hơn 0,4.

Vậy những số thập phân đó là: 0,31; 0,32; 0,33; 0,34; 0,35….

B. Hoạt động ứng dụng bài 99 Toán VNEN lớp 5

Câu 2: Trang 101 toán VNEN lớp 5 tập 2

Nhà em mua 25 kg gạo và đã dùng hết 18 kg. Hỏi nhà em còn bao nhiêu phần trăm số gạo đã mua?

Đáp án

Cách 1:

Số kg nhà em chưa dùng là:

25 – 18 = 7 (kg)

Phần trăm số gạo nhà em chưa dùng là:

(7 : 25) x 100 = 28%

Đáp số: 28 %

Cách 2:

Phần trăm số gạo nhà em đã sử dụng là:

(18 : 25) x 100 = 72%

Vậy phần trăm số gạo nhà em chưa dùng là:

100 – 72 = 28 %

Đáp số: 28%.

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, website còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa.Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 và đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được website.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button