Giáo Dục

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 2


Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18 được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 1

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào bức tranh trong hình 5 của SGK, em hãy:

+ Cho biết tên và nội dung của bức tranh. Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào:

Lời giải:

Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.

+ Hãy nêu cảm xúc của mình về bức tranh trên:

Lời giải:

Đẳng cấp thứ ba phải chịu sự áp bức bóc lột của cả hai đẳng cấp trên là đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc.

Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào SGK, em hãy chỉ những điểm chủ yếu trong tư tưởng của những nhà triết học “Ánh Sáng”

Lời giải:

Mọi người sinh ra đều có quyền tự do. Cần xây dựng chính phủ để đại diện đứng ra bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Bài 3 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát bức tranh trong hình 1, em hãy:

+ Cho biết bức tranh mô tả sự kiện gì? Trình bày nội dung của sư kiện đó:

Lời giải:

Sự kiện: Tấn công pháo đài – nhà tù Ba – xti: ngày 14/7, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xti; sau đó lần lượt làm chủ hầu hết các cơ quan và vị trí chiến lược trong thành phố.

+ Nêu ý nghĩa sự kiện đó:

Lời giải:

Mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Bài 4 trang 6 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào lược đồ “Lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp năm 1793” hình 10 trong sách giáo khoa em hãy:

+ Tô màu các mũi tên, các vùng nổi loạn, các nước tấn công nước Pháp vào lược đồ trong hình bên.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18

+ Trình bày diễn biến chiến sự giữa quân cách mạng Pháp với lực lượng phản cách mạng và liên minh phong kiến châu Âu:

Lời giải:

– 5/5/1789: Hội nghị ba đẳng cấp được nhà vua triệu tập.

– 17/6/1789: Các đại biểu Đẳng cấp thứ ba tự họp thành Hội đồng dân tộc, sau đó tuyên bố là Quốc hội lập hiến, có quyền soạn thảo Hiến pháp, thông qua các đạo luật về tài chính, Nhà vua dùng quân đội để uy hiếp.

– 14/7/1789: Quần chúng tấn công nhà tù- pháo đài Ba-xti và giành thắng lợi.

Bài 5 trang 6 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát hình bên, em hãy:

Điền vào chỗ chấm (…..) ở dưới bước ảnh tên, năm sinh, năm mất nhân vật lịch sử đó:

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18

Bài 6 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Điền vào bảng diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Lời giải:

Thời gian

Tên sự kiện

Kết quả

8/1789

Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Chế độ Quân chủ Lập hiến được thành lập.

21/9/1972

Một Quốc hội mới được bầu ra

Nền cộng hòa dược thành lập

27/7/1794

Tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính

Thời kì chuyên chính Gia – cô – banh chấm dứt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button