Giáo Dục

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 3: Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể


Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 3

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 3: Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể được website.com sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 2: Hình chiếu

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 4: Bản vẽ các khối đa diện

Thực hành bài 3 trang 13 Công Nghệ 8

I. CHUẨN BỊ

Bài viết gần đây
  • Dụng cụ: Thước, êke, compa, bút chì, tẩy,…
  • Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4
  • Vở tập vẽ, giấy nháp, …

II. NỘI DUNG

  • Hoàn thành bảng 3.1
  • Vẽ lại hình chiếu cho đúng vị trí

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 3: Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  • Bước 1: Đọc nội dung bài thực hành.
  • Bước 2: Làm bài trên giấy khổ A4.
  • Bước 3: Kẻ bảng 3.1 và hoàn thành bảng 3.1
  • Bước 4: Vẽ lại hình chiếu

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button