Giáo Dục

Giải bài tập SGK Công nghệ 8 bài 11


Giải bài tập SGK Công nghệ 8 bài 11: Biểu diễn ren

Giải bài tập SGK Công nghệ 8 bài 11: Biểu diễn ren được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Công nghệ lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập SGK Công nghệ 8 bài 6

Giải bài tập SGK Công nghệ 8 bài 8

Giải bài tập SGK Công nghệ 8 bài 9

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 11 trang 35: Hãy kể tên một số chi tiết có ren trong hình 11.1 và cho biết công dụng của chúng.

Lời giải:

– Bóng đèn và đui đèn: Phần ren dùng để gắn chặt hai bộ phận vào với nhau.

– Lọ mực: phần ren ở đầu lọ mực để nối với phần nắp một cách thật chặt chẽ để mực không bị chảy ra ngoài khi vận chuyển.

– Ốc vít và bu lông: phần ren dùng để kết nối hai linh kiện với nhau.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 11 trang 35: Quan sát ren trục (h.11.2) và xem các hình chiếu của ren trục (h.11.3). Em hãy nhận xét về quy ước vẽ ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh vào các mệnh đề sau:

Lời giải:

– Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm.

– Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.

– Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm.

– Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm.

– Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 11 trang 35: Quan sát ren lỗ (h.11.4) và xem các hình cắt, hình chiếu của ren lỗ (h.11.5). Hãy nhận xét về quy ước vẽ ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh vào các mệnh đề sau:

Lời giải:

– Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm.

– Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.

– Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm.

– Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm.

– Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh.

Bài 1 trang 37 Công nghệ 8: Ren dùng để làm gì?

Lời giải:

Ren dùng để ghép nối các chi tiết, bộ phận, linh kiện của máy móc với nhau.

Bài 2 trang 37 Công nghệ 8: Kể một số chi tiết có ren mà em biết.

Lời giải:

Một số chi tiết có ren: bu lông và ốc vít, đui đèn và bóng đèn, các loại chai có nắp xoáy.

Bài 3 trang 37 Công nghệ 8: Quy ước vẽ ren trục và ren lỗ khác nhau như thế nào?

Lời giải:

Ren ngoài

Ren trong

– Đỉnh ren nằm ngoài chân ren.

– Vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren.

– Đỉnh ren trong chân ren.

– Vòng đỉnh ren nằm trong vòng chân ren.

Bài 4 trang 37 Công nghệ 8: Xét xem các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của ren trục ở hình 11.7, hình nào vẽ đúng? (ghi kí hiệu tên hình đúng vào bảng 11.1).

Lời giải:

Hình chiếu

Đúng

Đứng

b

Cạnh

d

Bài 5 trang 37 Công nghệ 8: Xét xem các hình cắt và hình chiếu của ren lỗ ở hình 11.8, hình nào vẽ đúng? (ghi kí hiệu tên hình đúng vào bảng 11.2).

Lời giải:

Hình

Đúng

Hình cắt

b

Hình chiếu

f

Ngoài các bài Giải BT Công nghệ 8 ngắn gọn trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Giải bài tập Công nghệ 8, Soạn văn lớp 8, Học tốt Ngữ Văn lớp 8, Soạn Văn lớp 8 (ngắn nhất), Tài liệu học tập lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button