Giáo Dục

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Thạnh An năm 2018 – 2019


Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Thạnh An năm 2018 – 2019

Đề thi học kì 1 môn Toán 3 trường Tiểu học Thạnh An năm học 2018 – 2019 được website sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 3, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán 3.

Trường Tiểu học Thạnh An

Lớp:………

Họ và Tên :…………………………………

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I

NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: TOÁN 3

THỜI GIAN: 40 PHÚT

GT1

GT2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: 64 giảm đi 8 lần, ta được:

A. 7 B. 9 C. 8

Câu 2: Trong phép chia có dư, với số chia là 3 thì số dư lớn nhất là:

A. 1 B. 2 C. 3

Câu 3: 8dam 5dm = …… dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 805dm B. 85dm C. 850dm

Câu 4: Đồng hồ bên dưới chỉ:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Thạnh An

A. 3 giờ 35 phút

B. 14 giờ 35 phút

C. 7 giờ 15 phút

Câu 5: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 6cm, chiều rộng 4cm. Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 14cm B. 10cm C. 20cm

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính

605 + 287 984 – 378 318 x 4 738 : 6

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 2

a. Tính giá trị của biểu thức:

420 – 15 x 7

b. Tìm X:

X : 4 = 182

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Kho thứ nhất chứa 125kg gạo, kho thứ hai chứa gấp 3 lần số gạo kho thứ nhất. Hỏi cả hai kho chứa được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 4: (1 điểm)

a. Có bao nhiêu chữ số có 3 chữ số giống nhau?

b. Tìm số liền sau của số có 3 chữ số lớn nhất?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Như vậy, website.com đã gửi tới các bạn Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Thạnh An năm 2018 – 2019. Ngoài Đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2018 – 2019 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button