Tài Liệu

Đáp án cuộc thi Pháp luật học đường 2019 mới nhất

Đáp án cuộc thi Pháp luật học đường 2019 – Cuộc thi trực tuyến Pháp luật học đường với 6 vòng thi vòng loại kéo dài từ 11/11 đến 21/12/2019. Sau đây là đáp án câu hỏi cuộc thi Pháp luật học đường 2019 mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi.

  Cuộc thi pháp luật học đường dành cho học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, được chia làm 02 Bảng. Bảng A bao gồm học sinh các trường trung học phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, Bảng B: Học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

  Sau đây là đáp án vòng 4 Bảng A cuộc thi Pháp luật học đường, mời các bạn cùng tham khảo.

  Câu hỏi cuộc thi pháp luật học đường 2019

  1. Câu hỏi Pháp luật học đường vòng 6 từ 16/12 -22/12/2019

  Đáp án pháp luật học đườngĐáp án pháp luật học đường

  2. Câu hỏi Pháp luật học đường vòng 5 từ 9/12 -14/12/2019

  Câu hỏi pháp luật học đường 2019 Câu hỏi pháp luật học đường 2019Câu hỏi pháp luật học đường tuần 5

  3. Câu hỏi Pháp luật học đường vòng 4 từ 2/12 -7/12/2019

  Đáp án pháp luật học đường tuần 4Đáp án pháp luật học đường tuần 4Đáp án pháp luật học đường tuần 4

  4. Câu hỏi Pháp luật học đường vòng 3 từ 25/11 -1/12/2019

  Đáp án pháp luật học đường vòng 3 bảng AĐáp án pháp luật học đường vòng 3 bảng AĐáp án pháp luật học đường vòng 3 bảng A

  5. Câu hỏi vòng 2 từ 18-24 tháng 11

  Thi pháp luật học đường 2019Thi pháp luật học đường 2019Thi pháp luật học đường 2019Đáp án cuộc thi Pháp luật học đường 2019

  1. Đáp án vòng 6 Pháp Luật học đường 2019 bảng A (16/12-22/12)

  1.A

  2.D

  3.C

  4.A

  5.D

  6.C

  7.B

  8.A

  9.B

  10.B

  11.C

  12.B

  13.C

  14.A

  15.B

  16.C

  17.A

  18.C

  19.C

  20.A

  21.A

  22.A

  23.B

  24.B

  25.D

  26.C

  27.A

  28.D

  29.A

  30.B,C

  2. Đáp án vòng 5 Pháp Luật học đường 2019 bảng A (9/12-14/12)

  1.C

  2.C

  3.A

  4.C

  5.A

  6.B

  7.C

  8.C

  9.A

  10.C

  11.A

  12.A

  13.C

  14.A

  15. A,B,C

  16.C

  17.A

  18.D

  19.B

  20.A

  21.D

  22.A

  23.A

  24.C

  25.

  26.A

  27.C

  28.C

  29.B

  30.A

  3. Đáp án vòng 4 Pháp Luật học đường 2019 bảng A (02/12-7/12)

  1.C

  2.A

  3.C

  4.B

  5.B

  6.D

  7.A

  8.D

  9.C

  10.C

  11.B

  12.A

  13.A

  14.A

  15.A

  16.A

  17.C

  18.D

  19.C

  20.B

  21.C

  22.A

  23.D

  24.C

  25.B

  26.D

  27.C

  28.C

  29.A

  30.C

  4. Đáp án vòng 3 Pháp Luật học đường 2019 bảng A (25/11-1/12)

  1.C

  2.D

  3.A

  4.B

  5.C

  6.B

  7.A

  8.C

  9.C

  10.C

  11.C

  12.C

  13.C

  14.B

  15.A

  16.D

  17.B

  18.B

  19.D

  20.A

  21.B

  22.B

  23.C

  24.D

  25.C

  26.B

  27.D

  28.C

  29.C

  30.D

  5. Đáp án vòng 2 Pháp Luật học đường 2019 bảng A

  1.A

  2. C

  3.B

  4.C

  5.B

  6.D

  7.B

  8.D

  9.B

  10.C

  11.D

  12.A

  13.C

  14.C

  15.B

  16.C

  17.C

  18.D

  19.B

  20.A

  21.D

  22.B

  23.A

  24. C

  25.B

  26.C

  27.B

  28.A

  29.D

  30.C

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button