Tài Liệu

Đáp án cuộc thi Bác Hồ với giai cấp công nhân 2020

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai vừa phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Bác Hồ với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn” năm 2020. Sau đây là câu hỏi cuộc thi Bác Hồ với giai cấp công nhân 2020 có đáp án kèm theo, mời các bạn cùng tham khảo.

  1. Đáp án cuộc thi Bác Hồ với giai cấp công nhân 2020 – Đợt 3

  Câu 1: Năm 1946, vào dịp Hồ Chủ tịch sang Pa-ri làm khách mời của Chính phủ Pháp, có một người đỗ 4 bằng ưu Đại học (Tổng hợp, Cầu đường, Điện và Hàng không) đang là kỹ sư trưởng lương tháng 22 lạng vàng tại công ty chế tạo máy bay Pháp đã xin theo Bác về nước phục vụ kháng chiến. Về Hà Nội, lên chiến khu, Bác đổi tên ông thành Trần Đại Nghĩa. Tên thật của ông là:

  A. Tạ Quang Bửu
  B. Phạm Quang Lễ
  C. Tạ Quang Chiến
  D. Nguyễn Quang Sáng

  Câu 2: Bạn hãy cho biết câu thơ dưới đây là ở trong tác phẩm nào của Nhà thơ Tố Hữu: “Bác Hồ đó màu áo nâu giản dị. Màu quê hương bền bỉ đậm đà Ta bên Người – Người toả sáng trong ta Ta bỗng lớn ở bên Người một chút”

  A. Việt Bắc
  B. Sáng Tháng Năm
  C. Bác ơi
  D. Ta đi tới

  Câu 3: Bạn hãy cho biết câu: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” được viết trong tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

  A. Đời sống mới
  B. Lịch sử nước ta
  C. Sửa đổi lề lối làm việc
  D. Việt Bắc anh dũng

  Câu 4: Năm 2020 là năm kỷ niệm bao nhiêu năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

  A. 89 năm
  B. 90 năm
  C. 91 năm
  D. 92 năm

  Câu 5: Chủ đề của “Tháng công nhân” năm 2020:

  A. “Nêu cao tinh thần trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19 – Ổn định năng suất, thu nhập – Bảo đảm an toàn lao động, chế độ chính sách”.
  B. “Mỗi CĐCS một lợi ích đoàn viên”
  C. “Năm vì lợi ích đoàn viên”
  D. “Công đoàn đồng hành cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chăm lo cho công đoàn viên và người lao động

  Câu 6: Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết trong Mặt trận nào đã góp phần làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ năm 1954?

  A. Mặt trận Việt Minh
  B. Mặt trận Liên-Việt
  C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  D. Mặt trận dân tộc giải phóng

  Câu 7: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?

  A. Quản lý xã hội bằng đạo đức
  B. Tinh thần hiếu học
  C. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân
  D. Tinh thần làm việc

  Câu 8: Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có những mặt nào?

  A. Tốt-Xấu, Thiện-Ác
  B. Có mặt tốt
  C. Có mặt xấu
  D. Tốt-Thiện; Xấu-Á

  Câu 9: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được Nguyễn Ái Quốc thành lập vào tháng 6 năm 1925, cơ quan ngôn luận của hội là tờ báo:

  A. Dân Chúng
  B. Búa liềm
  C. Thanh niên
  D. Lao động

  Câu 10: Bạn cho biết câu thơ sau đây của Bác Hồ đọc nhân dịp nào? “Quê hương nghĩa trọng tình cao Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”

  A. Lần đầu tiên về nước vào năm 1941
  B. Nhân dịp về thăm quê lần thứ nhất vào năm 1957
  C. Nhân dịp về thăm quê lần thứ hai vào năm 1961
  D. Nhân dịp gặp ông Nguyễn Sinh Khiêm, năm 1946

  Câu 11: Năm 1946 Bác Hồ phát động toàn dân hưởng ứng phong trào……., gửi áo ấm cho các chiến sĩ ngoài mặt trận.

  A. Áo ấm mùa đông
  B. Áo ấm sa trường
  C. Mùa đông chiến binh
  D. Mùa đông binh sĩ

  Câu 12: Giai đoạn 1931 – 1933, Nguyễn Ái Quốc bị bắt giam ở đâu?

  A. Luân Đôn
  B. Paris
  C. Liễu châu
  D. Hong Kong

  Câu 13: Khi tới nói chuyện ở trường Cán bộ Công đoàn ngày 19/1/1957, Bác Hồ đã nêu bật mấy Điều cơ bản nhưng rất sâu sắc và cần thiết đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam?

  A. 5 điều
  B. 6 điều
  C. 7 điều
  D. 8 điều

  Câu 14: Năm 1938, Nguyễn Ái Quốc trở lại Trung Quốc, đến công tác tại văn phòng Bát Lộ quân Diên An, căn cứ đầu não của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hồng quân Trung Quốc với bí danh là:

  A. Tống Văn Sơ
  B. Lý Thụy
  C. Hồ Quang
  D. Hồ Chí Minh

  Câu 15: Trong chuyến thăm và nói chuyện với cán bộ, giáo viên và học viên Trường cán bộ Công đoàn ngày 19-1-1957, Người nêu rõ mấy nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Công đoàn:

  A. 5
  B. 6
  C. 7
  D. 8

  Câu 16: Đảng cộng sản Việt Nam chính thức trở thành Đảng cầm quyền vào năm nào?

  A. 1930
  B. 1945
  C. 1954
  D. 1975

  Câu 17: “Dĩ bất biến ứng vạn biến.” là câu Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với cụ Huỳnh Thúc Kháng ngày 31-5-1946 trước khi đi Pháp dự Sự kiện gì?

  A. Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt
  B. Hội nghị Genève
  C. Hội nghị Versailles
  D. Hội nghị Fontainebleau

  Câu 18: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được chủ tịch Hồ Chí Minh viết ở đâu?

  A. Hàng Ngang – Hà Nội
  B. Sơn Dương – Tuyên quang
  C. Vạn Phúc – Hà Đông
  D. Pác Bó- Cao Bằng

  Câu 19: Theo Hồ Chí Minh, “giặc nội xâm” bao gồm những loại nào?

  A. Tham ô
  B. Lãng phí
  C. Quan liêu
  D. Cả a, b, c

  Câu 20: 3 bức hoành phi đã được người dân địa phương nào sau đây lập nên để thờ Bác Hồ?

  Hồ nhiên nhi thiên
  Chí vọng thâm ân
  Minh hoài hậu đức

  A. Đình Long Thọ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
  B. Chùa Bửu Phong Biên Hòa
  C. Đình Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch

  2. Đáp án Bác Hồ với giai cấp Công nhân vòng 1

  Bộ câu hỏi số 1

  (Lưu ý: Thí sinh được thi 5 lần khác nhau và có thể mỗi lần thi các câu hỏi sẽ có sự thay đổi)

  Câu 1: Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô lần đầu năm nào

  A. 1921

  B. 1922

  C. 1923

  D. 1924

  Câu 2: Tên phong trào do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động diễn ra ngay sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 nhằm xoá nạn mù chữ cho nhân dân?

  A. Nhân dân học vụ

  B. Bình dân học vụ

  C. Diệt giặc dốt

  D. Diệt mù chữ

  Câu 3: Một trong những anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân người Đồng Nai được gặp Bác Hồ 7 lần là ai?

  A. Trần Công An

  B. Lê Bá Ước

  C. Điểu Cải

  Câu 4: Ở Việt Nam dân tộc nào lấy họ “Hồ” làm họ của mình?

  A. Bru Vân Kiều

  B. Cho-ro

  C. Co-tu

  D. Xu-đăng

  Câu 5: Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết trong Mặt trận nào đã góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  A. Mặt trận Việt Minh

  B. Mặt trận Liên Việt

  C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  D. Mặt trận dân tộc giải phóng

  Câu 6: Hồ Chí Minh tiếp cận học thuyết của Lê-nin và Cách mạng tháng 10 Nga vào thời kỳ nào?

  A. Thời kỳ 1911 – 1920

  B. Thời kỳ 1921 – 1930

  C. Thời kỳ 1931 – 1945

  D. Thời kỳ 1945 – 1969

  Câu 7: Phát biểu này được Bác nói ở đâu, thời điểm nào

  Công đoàn phải tuyên truyền đường lối, chính sách chung của Đảng, vì Đảng mình là Đảng của giai cấp vô sản. Đường lối chung là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được, Đảng mà không có giai cấp công nhân cũng không làm được gì. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc. Bởi thế, Công đoàn phải hiểu để giải thích cho công nhân hiểu: Công nhân không có sự lãnh đạo của Đảng thì không làm cách mạng thành công được, không thắng lợi được. Vậy phải tuyên truyền sâu rộng chính sách chung của Đảng trong hàng ngũ giai cấp công nhân.

  A. Trường cán bộ Công đoàn ngày 19-1-1957

  B. Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II, tháng 2-1961

  C. Nhân dân khu mỏ tại thị xã Hòn Gai, Quảng Ninh4-10-1957

  Câu 8: Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?

  A. Cách mạng tư sản

  B. Cách mạng vô sản

  C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

  D. Cách mạng Tân Hợi của Tôn Trung Sơn

  Câu 9: Hãy cho biết câu nói nổi tiếng của bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” trích trong văn kiện nào?.

  A. Di chúc

  B. Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước

  C. Tuyên ngôn độc lập

  D. Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa

  Câu 10: Tờ báo cách mạng đầu tiên do Bác sáng lập là:

  A. Cứu quốc

  B. Thanh niên

  C. Công nông

  D. Le Paria

  Câu 11: “Dĩ bất biến ứng vạn biến.” là câu Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với cụ Huỳnh Thúc Kháng ngày 31-5-1946 trước khi đi Pháp dự Sự kiện gì?

  A. Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt

  B. Hội nghị Genève

  C. Hội nghị Versailles

  D. Hội nghị Fontainebleau

  Câu 12: Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Mặt trận dân tộc thống nhất hoạt động theo nguyên tắc nào?

  A. Hiệp thương dân chủ

  B. Tập trung dân chủ

  C. Kỷ luật nghiêm minh tự giác

  D. Đảng giữ vai trò quyết định

  Câu 13: Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết trong Mặt trận nào đã góp phần làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ năm 1954?

  A. Mặt trận Việt Minh

  B. Mặt trận Liên-Việt

  C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  D. Mặt trận dân tộc giải phóng

  Câu 14: Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên vào thời gian nào?

  A. 4/1905

  B. 4/1906

  C. 4/1908

  D. 4/1911

  Câu 15: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Câu nói trên được Bác nói vào sáng ngày 19/9/1954 tại cửa Đền Giếng trong khu di tích Đền Hùng thuộc núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, huyện Lâm Thau, tỉnh Phú Thọ trước cán bộ đơn vị nào?

  A. Đại đoàn Đồng Bằng

  B. Đại đoàn Vinh Quang

  C. Đại đoàn Quân Tiên Phong

  D. Đại đoàn Chiến Thắng

  Câu 16: Bạn hãy cho biết vào thời gian sau đây nào Đoàn ta được vinh dự mang tên “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”

  A. 26/3/1941

  B. 26/3/1941

  C. 26/3/1976

  D. 12/1976

  Câu 17: Nơi Bác Hồ đã sống và làm việc từ ngày 21-5-1945 đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công.

  A. Hang Bòng (Tuyên Quang)

  B. Hang Cốc Bó (Cao Bằng)

  C. Lán Nà Lừa (Tuyên Quang)

  D. Võ Nhai, Thái Nguyên

  Câu 18 Hồ Chí Minh đã khái quát một số chức năng, nhiệm vụ của Công hội đó là:

  A. Tổ chức công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình với nhau

  B. Để nghiên cứu với nhau, để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ.

  C. Để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới

  D. Cả A, B, C đều đúng.

  Câu 19: Năm 1957, Bác Hồ trở về thăm quê hương sau hơn… năm xa cách:

  A. 30 năm

  B. 40 năm

  C. 50 năm

  D. 60 năm

  Câu 20: Bác Hồ dịch cuốn sách: “Lịch sử Đảng Cộng sản (b) Liên Xô” tại đâu?

  A. Maxcơva

  B. Quảng Châu

  C. Pác Bó

  D. Hà Nội

  Bộ câu hỏi số 2

  Câu 1: Người họa sĩ đã vẽ bức tranh Bác Hồ và 3 thiếu nhi Trung Nam Bắc bằng chính máu của mình và ông đã gửi một bức thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh (trong bức thư ông gọi Chủ tịch bằng Cha) bày tỏ khát vọng hoà bình và giải phóng dân tộc.

  A. Nguyễn Sáng

  B. Nguyễn Phan Chánh

  C. Diệp Minh Châu

  D. Trần Văn Cẩn

  Câu 2: Ngày 24/2/2012, Ban Bí thư Trung ưởng Đảng ra thông báo số 77-TB/TW đồng ý chủ trương lấy tháng mấy hàng năm là “Tháng Công nhân”

  A. Tháng 4

  B. Tháng 5

  C. Tháng 6

  D. Tháng 7

  Câu 3: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

  A. Bản chất cách mạng

  B. Bản chất khoa học

  C. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để

  D. Phương pháp làm việc biện chứng

  Câu 4: Bạn cho biết câu thơ sau đây của Bác Hồ đọc nhân dịp nào? “Quê hương nghĩa trọng tình cao Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”

  A. Lần đầu tiên về nước vào năm 1941

  B. Nhân dịp về thăm quê lần thứ nhất vào năm 1957

  C. Nhân dịp về thăm quê lần thứ hai vào năm 1961

  D. Nhân dịp gặp ông Nguyễn Sinh Khiêm, năm 1946

  Câu 5: Theo quan điểm Hồ Chí Minh, các lĩnh vực chính của văn hóa là gì?

  A. Văn hóa đời sống

  B. Văn hóa giáo dục

  C. Văn hóa văn nghệ

  D. Cả a, b, c đều đúng

  Câu 6: Quyển sách “Đường Kách mệnh” được xuất bản lần đầu tại

  A. Quảng Châu

  B. Maxcơva

  C. Paris

  D. Hong Kong

  Câu 7: Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Lúc này tên của Đảng là:

  A. Đảng Cộng sản Đông Dương

  B. Đảng Cộng sản Việt Nam

  C. Đảng Lao động Việt Nam

  D. Đảng Cộng sản An Nam

  Câu 8: Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết trong Mặt trận nào đã góp phần làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ năm 1954?

  A. Mặt trận Việt Minh

  B. Mặt trận Liên-Việt

  C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  D. Mặt trận dân tộc giải phóng

  Câu 9: “…Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hoá họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc sẽ vẻ vang…” Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh ?

  A. Lời kêu gọi

  B. Thư gửi đồn bào Bắc Bộ

  C. Thư gửi đồng bào Nam Bộ

  D. Cả 3 đều sai

  Câu 10: Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” là 1 văn kiện dài. Tác phẩm này Hồ Chí Minh lấy bút danh là gì?

  A. Trần Lực

  B. Nguyễn Ái Quốc

  C. Hồ Chí Minh

  D. T.H

  Câu 11: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Câu nói trên được Bác nói vào sáng ngày 19/9/1954 tại cửa Đền Giếng trong khu di tích Đền Hùng thuộc núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, huyện Lâm Thau, tỉnh Phú Thọ trước cán bộ đơn vị nào?

  A. Đại đoàn Đồng Bằng

  B. Đại đoàn Vinh Quang

  C. Đại đoàn Quân Tiên Phong

  D. Đại đoàn Chiến Thắng

  Câu 12: Công đoàn Việt Nam có mấy cấp cơ bản?

  A. 03

  B. 04

  C. 05

  D. 06

  Câu 13: Năm 1923-1924, tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự các Đại hội quốc tế nào?

  A. Đại hội Quốc tế Nông dân

  B. Đại hội Quốc tế Thanh niên

  C. Đại hội Quốc tế Cộng sản

  D. Tất cả các tên trên.

  Câu 14: Bạn hãy cho biết nhạc sĩ nào là tác giả của bài hát “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”?

  A. Nguyễn Tài Tuệ

  B. Nguyễn Đức Toàn

  C. Nguyễn Đình Phúc

  D. Đỗ Nhuận

  Câu 15: Năm 1946, vào dịp Hồ Chủ tịch sang Pa-ri làm khách mời của Chính phủ Pháp, có một người đỗ 4 bằng ưu Đại học (Tổng hợp, Cầu đường, Điện và Hàng không) đang là kỹ sư trưởng lương tháng 22 lạng vàng tại công ty chế tạo máy bay Pháp đã xin theo Bác về nước phục vụ kháng chiến. Về Hà Nội, lên chiến khu, Bác đổi tên ông thành Trần Đại Nghĩa.Tên thật của ông là:

  A. Tạ Quang Bửu

  B. Phạm Quang Lễ

  C. Tạ Quang Chiến

  D. Nguyễn Quang Sáng

  Câu 16: Cuối tháng 7 năm 1945, trong lúc đang bị ốm nặng, Bác đã nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp :”Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”.Cho biết địa điểm diễn ra câu nói đó:

  A. Đình Hồng Thái( Tuyên Quang)

  B. Lán Nà Lừa ( Tuyên Quang)

  C. Hang Cốc Bó ( Cao Bằng)

  D. Đại Từ Thái Nguyên)

  Câu 17: Một trong những anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân người Đồng Nai được gặp Bác Hồ 7 lần là ai?

  A. Trần Công An

  B. Lê Bá Ước

  C. Điểu Cải

  Câu 18: Hồ Chí Minh hoạt động ở Anh khi nào?

  A. Năm 1913

  B. Năm 1914

  C. Năm 1915

  D. Năm 1913-1917

  Câu 19: Trong Tuyên ngôn độc lập đọc trước toàn thể quốc dân và thế giới vào ngày 2/9/1945. Hồ Chí Minh viết « suy rộng ra, câu nói ấy có nghĩa là : Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do ». Ở luận điểm này, Hồ Chí Minh đã tiếp thu giá trị của nền văn hóa nào ?

  A. Văn hóa Phương Tây

  B. Văn hóa Phương Đông

  C. Chủ nghĩa Mác-Lênin

  D. Văn hóa Việt Nam

  Câu 20: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ấn định quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh vào ngày tháng năm nào?

  A. 2/3/1944

  B. 5/9/1944

  C. 5 / 9 /1945

  D. 2/3/1946

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button