Tài Liệu

Câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh là bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra năng lực giáo viên cấp tỉnh bao gồm các câu hỏi về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, điều lệ trường tiểu học, trung học… Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu ôn thi giáo viên dạy giỏi, mời các bạn cùng theo dõi.

Nhằm đem đến cho các thầy cô có thêm nhiều tài liệu ôn tập thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, share-data.top.vn xin chia sẻ bộ tài liệu ôn thi giáo viên dạy giỏi bao gồm các câu trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh có đáp án. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm trên chuyên mục Thi giáo viên dạy giỏi của share-data.top.vn để cập nhật thêm nhiều tài liệu ôn tập khác.

Tài liệu ôn thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Câu 1. Theo Thông tư 21/ 2010/TT/BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, anh (chị) hãy lựa chọn và khoanh tròn vào 1 ý đúng về thời gian tổ chức Hội thi giáo viên giỏi các cấp theo câu hỏi sau:

A. Hội thi cấp trường mỗi năm 1 lần, cấp huyện 2 năm một lần, cấp tỉnh được tổ chức 3 năm một lần;

B. Hội thi cấp trường 2 năm 1 lần, cấp huyện 3 năm một lần, cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần;

C. Hội thi cấp trường mỗi năm 1 lần, cấp huyện 2 năm một lần, cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần;

D. Hội thi cấp trường 2 năm một lần, cấp huyện 3 năm 1 lần, cấp tỉnh được tổ chức 5 năm một lần;

Câu 2. Theo Thông tư 21/2010/TT/BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, anh (chị) hãy lựa chọn và khoanh tròn vào 1 ý đúng về mục đích cuộc thi theo câu hỏi sau:

A. Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông, giáo viên dạy giỏi Chương trình giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên;

B. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;

C. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

D. Cả 3 ý trên

Câu 3. Theo Thông tư 21/ 2010/TT/BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, anh (chị) hãy lựa chọn và khoanh tròn vào 1 ý đúng về yêu cầu cuộc thi theo câu hỏi sau:

A. Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên; việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

B. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi;

C. Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực);

D. Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

Câu 4. Theo Thông tư 21/ 2010/TT/BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, anh (chị) hãy lựa chọn và khoanh tròn vào 1 ý đúng về nội dung cuộc thi theo câu hỏi sau:

A. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi;

B. Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực);

C. Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

D. Cả 3 ý trên.

Câu 5. Theo Thông tư 21/ 2010/TT/BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, anh (chị) hãy lựa chọn va khoanh tròn vào 1 ý đúng về điều kiện công nhận Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt các yêu cầu sau:

A. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên; bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên; các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi;

B. Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên; sáng kiến kinh nghiệm đạt loại tốt;

C. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 8 điểm trở lên; bài thi giảng đạt loại tốt trở lên;

D. Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên; bài thi giảng và sáng kiến kinh ghiệm đạt loại tốt trở lên.

Câu 6. Theo Thông tư 21/ 2010/TT/BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, anh (chị) hãy lựa chọn và khoanh tròn vào1 ý đúng về hình thức thi như sau:

A. Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường hoặc của phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo;

B. Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết, hoặc thực hành (ví dụ sử dụng máy vi tính, sử dụng đồ dùng dạy học…). Thời gian thi do Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định. Nếu là thi viết, có thể bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên;

C. Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng;

D. Cả 3 ý trên

Câu 7. Theo Thông tư 21/ 2010/TT/BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, anh (chị) hãy lựa chọn và khoanh tròn vào 1 ý đúng về sử dụng kết quả hội thi theo câu hỏi sau:

A. Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân; danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên;

B. Kết quả hội thi là căn cứ để chuyển xếp hạng, xét thi đua và nâng lương trước thời hạn cho giáo viên;

C. Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân;

D. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Câu 8. Theo Thông tư 21/ 2010/TT/BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, anh (chị) hãy lựa chọn và khoanh tròn vào 1 ý đúng về đối tượng dự thi theo câu hỏi sau:

A. Điều lệ này áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; giáo viên đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và tổ chức, cá nhân có liên quan;

B. Điều lệ này áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy trong các trường tiểu học;

C. Điều lệ này áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông;

D. Điều lệ này áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học;

……………………………………………

Trên đây chỉ là một phần nội dung của tài liệu ôn thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh,mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cùng với đáp án.

Tham khảo thêm:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button