Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 36


Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

website xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 – Phần 36 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 33

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 34

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 35

 • Câu 1:
  Hệ sinh thái vùng rừng ngập mặn ven biển nước ta có ý nghĩa gì?
 • Câu 2:
  Các loài rùa biển đang bị săn lùng lấy mai làm đồ mĩ nghệ, số lượng rùa còn lại rất ít, chúng ta cần bảo vệ loài rùa biển như thế nào?
 • Câu 3:
  Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường nhằm
 • Câu 4:
  Cho biết nội dung chương II của Luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam?
 • Câu 5:
  Đối với việc sử dụng đất sản xuất, Luật Bảo vệ môi trường quy định cho người được sử dụng là
 • Câu 6:
  Trách nhiệm của cá nhân khi gây ra sự cố môi trường là
 • Câu 7:
  Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật Bảo vệ môi trường quy định
 • Câu 8:
  Chúng ta cần phải làm gì để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường
 • Câu 9:
  Hãy chọn câu sai trong các câu sau: Tại sao không nên kết hôn gần?
 • Câu 10:
  Điều nào sau đây là không đúng cho cơ sở di truyền của luật hôn nhân gia đình?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button