Cuộc Sống

Các hành vi bị nghiêm cấm khi khám chữa bệnh

Tải về Bản in

Các trường hợp bị nghiêm cấm khi khám chữa bệnh

Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là nghề cao quý vì vậy yêu cầu rất cao trách nhiệm lương tâm của những người hành nghề. Vậy hành vi nào bị cấm trong hoạt động khám, chữa bệnh, share-data.top mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật khám chữa bệnh năm 2009

Điều 6 Luật khám chữa bệnh năm 2009 quy định các hành vi bị nghiêm cấm khi khám chữa bệnh gồm:

Thứ nhất: Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh.

Thứ hai: Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

Thứ ba: Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu.

Thứ tư: Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hoạt động.

Thứ năm: Người hành nghề bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ bác sỹ đông y, y sỹ đông y, lương y và người có bài thuốc gia truyền.

Thứ sáu: Áp dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành trong khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ bảy: Quảng cáo không đúng với khả năng, trình độ chuyên môn hoặc quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động; lợi dụng kiến thức y học cổ truyền hoặc kiến thức y khoa khác để quảng cáo gian dối về phương pháp chữa bệnh, thuốc chữa bệnh.

Thứ tám: Sử dụng hình thức mê tính trong khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ chín: Người hành nghề sử dụng rượu, bia, thuốc lá hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở khi khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ mười: Vi phạm quyền của người bệnh; không tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh; tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ mười một: Gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người hành nghề.

Thứ mười hai: Ngăn cản người bệnh thuộc diện chữa bệnh bắt buộc vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cố ý thực hiện chữa bệnh bắt buộc đối với người không thuộc diện chữa bệnh bắt buộc.

Thứ mười ba: Cán bộ, công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước.

Thứ mười bốn: Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button